Transitory Architecture II  clay, wood, hardware     36' x 16" x 6'

© 2020  George Ian McMahon 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon