• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

© 2017  George Ian McMahon 

Sojourn     Plaster, steel, hardware     18' x 11' x 10'    T &H Gallery, Boston MA