Transitory Architecture I  clay, wood, hardware     4' x 5' x 4'    Crane Arts, Philadelphia PA

© 2020  George Ian McMahon 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon